Uppdaterat

Sidan Lägerplatsen är uppdaterad med en karta över lägerplatsen som visar parkering, camping, toa och eventtältet bland annat. Vi har också flyttat platsen för fredagens grillevent på grund av att vår utvalda plats även innehöll en stor myrstack. Ny plats är framför eventtältet.

Lite i sänder

Nu finns till slut några sidor publicerade : Välkommen – med allmän info om eventhelgen Lägerplatsen – om eventplatsen och hur man bäst tar sig hit Boende – några alternativa boenden i regionen